Zaštita na radu

Zaštita na radu skup je tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih djelatnosti pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti koje ugrožavaju život i zdravlje osoba na radu i utvrđuju mjere, postupci i pravila kako bi se otklonile ili smanjile te opasnosti i štetnosti. Pojam osoba na radu odnosi se na sve zaposlene osobe, ali i na druge osobe koje obavljaju neki rad - studente, volontere, učenici na stručnoj praksi, osobe koje obavljaju djelatnost osobnim radom i druge osobe.
Zaštita na radu isto tako je sastavni dio organizacije rada i izvođenja radnog procesa, a ostvaruje se obavljanjem poslova zaštite na radu i primjenom propisanih, ugovorenih, kao i priznatih pravila zaštite na radu te nadređenih mjera i uputa poslodavca.

  • Obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca
  • Izrada procjene rizika
  • Izrada pravilnika zaštite na radu
  • Osposobljavanje djelatnika za rad na siguran način
  • Osposobljavanje poslodavaca za zaštitu na radu
  • Osposobljavanje ovlaštenika poslodavaca za zaštitu na radu
  • Osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu
  • Ispitivanje radne opreme
  • Ispitivanje u radnom okolišu
  • Usluge iz zaštite na radu tijekom projektiranja – koordinator I
  • Usluge iz zaštite na radu tijekom projektiranja – koordinator II
color
http://totalinspect.hr/wp-content/themes/skudo/
http://totalinspect.hr/
#21409A
style1
paged
Loading posts...
/home/totalinspect/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off