Mjerenja i ispitivanja

Obavljamo različite vrste ispitivanja: električnih i gromobranskih instalacija, radne opreme, radne okoline, sustava za dojavu i gašenje požara (hidranti, vatrodojava...), ispitivanje komunalne buke, ispitivanje dizala, ispitivanje sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para.

  • Ispitivanje radne opreme
  • Ispitivanja u radnom okolišu – mikroklima, buka, osvijetljenost
  • Ispitivanje i pregled sustava za otkrivanje i dojavu požara – sustav vatrodojave
  • Ispitivanje i pregled stabilnih sustava za gašenje požara
  • Ispitivanje i pregled hidrantskih mreža
  • Ispitivanje protupanik rasvjete
  • Ispitivanje stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para
  • Ispitivanje i pregled električnih instalacija
  • Ispitivanje i pregled sustava za zaštitu od munje (gromobranskih instalacija)
  • Ispitivanje plinskih instalacija
  • Ispitivanje ventilacijskih sustava
  • Mjerenje buke i zvučne izolacije
  • Mjerenje vibracija
  • Ispitivanje efikasnosti sustava prisilne – mehaničke ventilacije
  • Ispitivanje dizala (liftova) te pokretnih stepenica i traka
  • Ispitivanje uređaja za sprječavanje širenja požara u građ. (protupožarne zaklopke, protupožarna vrata i sl.)
  • Ispitivanje sustava za odimljavanje u građevinama
  • Ispitivanje plinskih instalacija
  • Ispitivanje plinskih trošila
  • Ostalo

Sve navedene usluge u mogućnosti smo Vam pružiti sami ili u suradnji sa ovlaštenim tvrtkama stoga nam se s povjerenjem obratite.

color
http://totalinspect.hr/wp-content/themes/skudo/
http://totalinspect.hr/
#21409A
style1
paged
Loading posts...
/home/totalinspect/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off